# ถอนเงินอย่างไร (How to Withdrawal)

หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้ว กดเมนู ถอนเงิน

  • ท่านต้องผ่านเงื่อนไขการถอนเงินต่าง ๆ โดยสามารถดูเงื่อนไขการถอนเงินได้ในหัวต่อจากนี้
  • ยอดเงินที่จะต้อง จะต้องอยู่ที่กระเป๋าหลักเท่านั้น
  • กรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านภายใน 5-15 นาที

ถอนเงิน

# เงื่อนไขการถอนเงิน (Withdrawal conditions)

เงื่อนไขทั่วไป

  • ถอนขั้นต่ำ 10 บาท
  • ยอดเงินที่จะถอน จะต้องอยู่ที่กระเป๋าหลักเท่านั้น หากยอดเงินอยู่ในเกมให้ท่านทำการโยกเงินเข้ากระเป๋าหลักก่อน ดูวิธิโยกเงิน คลิก โยกเงิน

กรณีที่รับโบนัส

  • ต้องผ่านเงื่อนไขการรับโบนัสนั้น ๆ

# ทำไมถึงถอนเงินไม่ได้ (Fail to Withdraw)

ทำไมถึงถอนเงินไม่ได้

  1. ยังไม่ผ่านเงื่อนไขการถอนเงิน
  2. บัญชีที่ท่านใช้สมัครเข้ามา ไม่มีอยู่จริง
  3. ธนาคารปิดปรับปรุง